Privacyverklaring

UW PRIVACY IS ZEER BELANGRIJK VOOR ONS!

Privacy bewaren en veiligheid versus privacy vinden wij belangrijk. Bedankt voor het lezen van deze policy, dit zal u helpen te begrijpen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Daar wij altijd onze diensten proberen te ontwikkelen en verbeteren kan dit privacy beleid ook veranderen. Dank u voor het regelmatig controleren hiervan. Als u vragen over dit privacy beleid heeft kunt u contact met ons opnemen via de “neem contact op” pagina.

Veel gestelde vragen over uw gegevens en informatie

Hoe we informatie verzamelen:
• We verzamelen informatie die u ons verschaft
• We verzamelen informatie die per e-mail verzonden wordt door bezoekers van onze website
• We verzamelen elektronische informatie via cookies.

Meer informatie hieronder.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wanneer u een account aanmaakt bij papajohns.co.nl wordt u gevraagd om naam, e-mail, postadres en telefoonnummer te verschaffen. U moet ook een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken.
Iedere keer dat u een bestelling plaatst, verzamelen wij informatie over de keuze van Papa John’s restaurant en uw bestelling.

Als u een order plaats per telefoon of via een andere manier dan de online service dan zal u om uw naam, adres en telefoonnummer gevraagd worden. Iedere keer dat u een order plaatst, zal informatie verzameld worden over uw keuze van restaurant en bestelling.

Hoe slaan wij de verzamelde informatie op

De informatie die u verschaft en de informatie die wij elektronisch verzamelen slaan wij op in onze database. Wij bezitten, onderhouden en besturen onze computerservers die deze database bevatten. Toegang tot deze servers wordt beschermd door een firewall en acces controllers.

U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens aanpassen

U kunt de communicatie met ons beperken. Als u een papajohns.co.nl account heeft en u geen e-mails ontvangen wilt over onze geweldige aanbiedingen, wedstrijden en andere promoties, dan kunt u ons dit laten weten. U kunt bij ‘mijn instellingen’ vanuit de startpagina uw instellingen aanpassen of ervoor kiezen geen e-mails meer te ontvangen (behalve wanneer u een bestelling plaatst). Hier kunt u uw e-mailadres aanpassen en de “stuur mij aanbiedingen van Papa John’s” uitvinken. E-mails zullen direct stopgezet worden evenals aanbiedingen of wedstrijden van derden.

Papa John’s kan, af en toe, u niet commerciële e-mails sturen om u op de hoogte te stellen of om informatie te geven en verkrijgen om een betere service te verlenen aan onze klanten. Behalve als een bestelling welke door een klant zelf in werking is gesteld, beter verwerkt moet worden, zijn  klanten niet verplicht om deze niet promotionele e-mails te beantwoorden. Een niet-promotionele e-mail kan onder meer zijn: enquêtes, aankondigingen van onderhoud, updates aan het systeem en bevestiging of ander aankondigingen over een bestelling welke in werking is gesteld door de ingelogde gebruiker.

Als u geen aanbiedingen en berichten van Papa John’s wilt ontvangen kunt u “ik wil aanbiedingen van Papa John’s ontvangen” uitvinken.

Onze verklaring kan wijzigen

Dit is onze huidige privacy verklaring maar wij houden het recht onze website en deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Wij verzoeken u deze te controleren. Als onze verklaring over het verzamelen van gegevens, het opslaan en het gebruik wijzigt, dan zal de data die verkregen is onder de voorgaande verklaring voor het aantal maanden waar u mee akkoord bent gegaan om deze informatie onder de nieuwe verklaring te gebruiken, gebruikt worden.

Hoe beschermt u mijn informatie?

Uw informatie is beschermd door uw wachtwoord. Houd u uw wachtwoord dus geheim en deel het met niemand. Wij zullen nooit uw wachtwoord vrijgeven. Als u uw computer met anderen deelt raden wij u aan na gebruik uw browser venster te sluiten en altijd uit te loggen.

PAPA JOHN’S PRIVACYVERKLARING VOLGENS DE AVG.

Deze Privacyverklaring geeft weer hoe wij omgaan met informatie, die verbonden kunnen worden aan een individu of waarmee een individu kan worden geïdentificeerd (”persoonsgegevens”). Deze privacyverklaring demonstreert onze toewijding in het beschermen van onze klantinformatie en hun privacy.

1. Algemene informatie

1.1. Wat is AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (in het Engels: ”GDPR”) is gecreëerd om de gegevens van de EU-burgers te beschermen. Ons doel is om aan alle eisen te voldoen zoals gestipuleerd in Algemene Verordening Gegevensbescherming, wat betekent dat persoonsgegevens:
• op een eerlijke en rechtmatige manier verwerkt moeten worden;
• enkel verzameld mogen worden voor specifieke en rechtmatige doelen;
• enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld;
• deze accuraat en actueel gehouden moeten worden;
• niet langer bewaard worden dan nodig; en
• Wees beschermd en verwerkt in overeenstemmend met de rechten van de betrokkene.

1.2. Wat zijn mijn rechten als een betrokkene?
Op elk moment wanneer Papa John’s in het bezit is van uw persoonlijke data of deze verwerkt, heeft u, de betrokkene, de volgende rechten:
• Recht van inzage – U hebt het recht om een kopie van de informatie aan te vragen die wij van u in bezit hebben.
• Recht van rectificatie – U hebt het recht om data te corrigeren die wij van u in bezit hebben welke onjuist of onvolledig is.
• Vergeetrecht – In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om alle data die wij van u bezitten, te verwijderen uit ons archief.
• Recht beperken van verwerking – Waar bepaalde omstandigheden van toepassing zijn, heeft u het recht data verwerking te beperken.
• Recht van draagbaarheid – U hebt het recht om de data die wij van u bezitten, over te brengen naar een andere organisatie.
• Recht van bezwaar maken – U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde types van verwerking zoals direct marketing.
• Recht van bezwaar maken op automatische verwerking, inclusief profilering – U hebt ook het recht om u te onderwerpen aan de juridische effecten van automatische verwerking of profilering.

1.3. Wanneer is de privacyverklaring van kracht?
Deze privacyverklaring is van kracht tot persoonlijke data die u voorziet aan Papa John’s of welke is afgeleid via andere manieren zoals beschreven hieronder.

1.4. Wie is de ‘gegevensbeheerder’ van mijn data?
De gegevensbeheerder van www.papajohns.co.nl is PJ Europe Group B.V., Noorddammerlaan 29, 1185 XZ, Amstelveen, Nederland. Waar een registratieformulier staat op deze website, de naam van Papa John’s bedrijf kan wisselen afhankelijk van het actuele aanbod of het doel van de dataverzameling. Papa John’s kan derden inhuren voor het verwerken van data, maar alleen in opdracht van Papa John’s. De contactpersoon van Papa John’s is meneer Prasoon Patel. KVK nummer van PJ Europe Group B.V is 65385438. Verwijzing naar Sectie 5 hieronder voor meer informatie.

1.5. Gebruik van deze website door kinderen.
Deze website is niet bedoeld voor ieder onder de leeftijd van 16 jaar. Wanneer u jonger bent dan 16 jaar, mag u zich niet registreren op of gebruik maken van de website.

1.6. Links naar andere websites.
Wanneer Papa John’s links aanbied naar andere diensten, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy procedures van deze diensten.

1.7. Updates.
Papa John’s behoudt het recht van aanpassen, wijzigen of het updaten op andere wijze van deze privacyverklaring op elk moment and u wordt daarom verzocht om het van tijd tot tijd te herzien.

1.8. Voorwaarden.
Onze algemene voorwaarden kunnen worden ingezien vanaf de link hieronder:
gebruiksvoorwaarden

2. Hoe gebruikt Papa John’s mijn data?

2.1. Hoe lang zal Papa John’s mijn data verwerken en gebruiken?
Waar Papa John’s uw persoonlijke data verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de wet, slaat Papa John’s uw persoonlijke data (i) alleen op zo lang het nodig is voor het vervullen van de doelstellingen, uitgezet hieronder of (ii) waar Papa John’s legitieme interesse heeft in het gebruiken van uw persoonlijke data, of (iii) waar u heeft toegestemd dat Papa John’s gebruik mag maken van uw persoonlijke data, totdat u de toestemming intrekt. Echter, waar Papa John’s vereist is volgens dwingend recht tot het langer vasthouden van uw persoonlijke data of waar uw persoonlijke data is vereist voor het verklaren of verdedigen tegen juridische vorderingen, behoudt Papa John’s uw persoonlijke data tot het einde van de relevante bewaartermijn of tot de vorderingen in kwestie zijn afgehandeld. Normaal gesproken verwijderen wij uw persoonlijke data als u niet zelf een verzoek hebt geplaatst bij ons na 24 maanden.

2.2. Waarom ben ik verplicht om persoonlijke data te voorzien?

Als algemeen principe, verstrekken van elke toestemming en verstrekken van enig persoonlijke data hieronder is volledig vrijwillig; er zijn doorgaans geen nadelige effecten voor u wanneer u kiest niet akkoord te gaan tot het verstekken van persoonlijke data. Echter, er zijn omstandigheden wanneer Papa John’s geen actie kan ondernemen zonder bepaalde persoonlijke data, bijvoorbeeld omdat deze persoonlijke data nodig is bij het verwerken van uw bestellingen of het verstrekken van toegang tot het online aanbod of de nieuwsbrief. In deze gevallen, is het jammer genoeg niet mogelijk voor Papa John’s om zonder de persoonlijke data het gevraagde aan te bieden.

2.3. Waar wordt mijn persoonlijke data verwerkt?

Als onderdeel van een wereldwijde groep van bedrijven, heeft Papa John’s dochterondernemingen en dienstverlenende derden in en buiten de Europees Economische Ruimte (de “EER”). Als een gevolg, wanneer Papa John’s uw persoonlijke data verwerkt voor de doelstellingen die staan in deze Privacyverklaring, mag Papa John’s uw persoonlijke data overdragen naar landen buiten de EER inclusief naar zulke landen in waar een wettelijk niveau van gegevensbescherming is die niet vergelijkbaar is met het niveau van gegevensbescherming in de EER. Wanneer zulke overdrachten plaatsvinden, is het gebaseerd op de Modelcontractbepalingen (volgens de EU Commissie Besluit 87/2010/EC of elke toekomstige vervanging) om contractueel aan te geven dat uw persoonlijke data onderworpen is aan een niveau van gegevensbescherming zoals binnen de EER.

2.4. Hoe veilig zal mijn persoonlijke data zijn?
Papa John’s begrijpt dat het internet niet een beveiligd medium is en daarom hebben we beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd voor het beschermen van verlies, misbruik of vervalsing van persoonlijke data.

Alle data die verzameld is als resultaat van uw website bezoek of een bezoek aan een van de winkels wordt behandeld als vertrouwelijk en wordt niet vrijgegeven aan iemand buiten Papa John’s of iemand van Papa John’s vertegenwoordigers zonder u te informeren.

Wanneer uw naam en andere persoonlijke data in onze database zitten en u verzoekt dat wij deze verwijderen of aanpassen, zullen wij dit doen binnen 30 dagen vanaf het ontvangen van uw verzoek. Wanneer u een verzoek wilt indienen, volgt u de link die staat in Sectie 5 hieronder.

2.5. Hoe kan ik zien welke persoonlijke data Papa John’s verwerkt?

U kunt op elk moment een verzoek indienen waarin Papa John’s informatie verstrekt over welke persoonlijke data Papa John’s bezit over u en over de aanpassingen of verwijdering van deze persoonlijke data. Echter, Papa John’s kan uw persoonlijke data alleen verwijderen wanneer er geen wettelijke verplichtingen of vigerend recht is voor Papa John’s om het te behouden.

U kan van Papa John’s een kopie aanvragen van de persoonlijke data die u aan ons heeft geleverd. In dit geval, volgt u de link die staat in Sectie 5 hieronder en specificeert u de informatie of bezette activiteiten tot welke uw verzoek relateert, het format in welke u deze informatie zou willen en waar de persoonlijke data naar u gestuurd moet worden. Wij zullen zorgvuldig rekening houden hoe wij dit het beste kunnen voorzien. In geval van onduidelijkheden kunnen wij contact met u opnemen. Wij behouden de mogelijkheid u te vragen naar uw ID om uw identiteit vast te stellen.

Bovendien, kunt u van Papa John’s verzoeken dat wij uw persoonlijke data begrenzen van elke toekomstige verwerking van een van de volgende gebeurtenissen: (i) u verklaart dat de persoonlijke data die wij over u hebben incorrect is, (maar alleen zo lang als Papa John’s is vereist op de nauwkeurigheid van de relevante persoonlijke data te controleren of aan te passen), (ii) er is geen juridische basis voor ons voor het bezitten van uw persoonlijke data en u eist dat Papa John’s uw persoonlijke Data begrenst van toekomstige verwerkingen, (iii) of wanneer u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonlijke data door Papa John’s (gebaseerd op Papa John’s rechtmatige interesses) zo lang het vereist is te controleren of Papa John’s vigerende interesse heeft of een juridische verplichting heeft in het verwerken van uw persoonlijke data.

Volg de link Sectie 5 hieronder om zo’n soort verzoek in te dienen.

2.6. Hoe dien ik een klacht in?
Wanneer u gelooft dat Papa John’s niet uw persoonlijke data verwerkt volgens de eisen die uitgezet zijn of geldende gegevensbescherming wetten geadeld in de Europese Economische Ruimte (EER), kan u op elk moment een klacht indienen bij de gegevensbescherming autoriteiten van het EER land in welke u leeft of met de gegevensbescherming autoriteiten van het land of staat in welke Papa John’s is gevestigd in de EER.

U mag ook contact met ons opnemen via de informatie die staat in Sectie 5.

3. OP WELKE JURIDISCHE GRONDSLAG KAN PAPA JOHN’S ZICH BEROEPEN BETREFFENDE HET VERWERKEN VAN MIJN PERSOONLIJKE DATA?

3.1. Papa John’s mag u persoonlijke data volgens rechtmatig belang verwerken.

In de volgende zaken is het Papa John’s toegestaan uw persoonlijke data te verwerken volgens de wet van gegevensbescherming op basis dat het volgens rechtmatig belang gebeurd.

Verstrekken van aangevraagde goederen en diensten.

Wanneer u goederen en diensten besteld van Papa John’s, zullen wij de persoonlijke data gebruiken die u heeft ingevuld in het registratieformulier (normaal gesproken, uw naam, e-mailadres, leveringsadres, telefoonnummer, en, wanneer een betaling wordt gedaan naar Papa John’s, creditcard nummer of bankgegevens) alleen om uw bestelling te verwerken om u te voorzien van de aangevraagde goederen en diensten. Alle bestellingen die online geplaatst zijn, worden bevestigd via e-mail wanneer u ons van een e-mailadres heeft voorzien. Dit kan onder meer het nemen van de noodzakelijke stappen inhouden die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de overeenkomst, reageren op uw verwante aanvragen, het aanbieden van levering- en betalingsinformatie en het verwerken of aanleveren van klantenfeedback en support. Dit kan ook gespreksgegevens inhouden die u start via de chat functies op Papa John’s websites, contactformulieren, e-mails of telefoon. Deze Privacyverklaring houdt “goederen en diensten” in, maar is niet gelimiteerd tot, de toegang tot Papa John’s internetdiensten, aanbiedingen, wedstrijden, andere inhoud, nieuwsbrieven of evenementen.

Een account bij ons openen.

Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken voor het het bevestigen van uw account, verzenden van een betalingsbericht, om u informatie toe te zenden over de veranderingen of speciale aanbiedingen van onze producten en diensten en om mededelingen en overige toelichtingen toe te zenden in overeenstemming met de wet. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven van deze vormen van communicatie.

Informatie over onze producten en diensten.

Binnen de bestaande relatie tussen u en Papa John’s, kunnen wij u informeren, waar toegestaan volgens de lokale wet, over onze producten of diensten die gelijk zijn of relateren aan de producten en diensten die u al heeft gekocht of gebruikt van Papa John’s. Met betrekking tot marketing gerelateerde communicatie (zoals e-mails en SMS berichten), gaat (i) Papa John’s waar zij juridisch verplicht u alleen voorzien van die informatie waarvoor u zich heeft aangemeld en (ii) u voorzien van de mogelijkheid om u af te melden wanneer u niet meer verdere marketing gerelateerde communicatie van ons wilt ontvangen. U kunt zich afmelden voor deze communicatie op elk gewenst moment via de link in Sectie 5 hieronder. Wij behandelen u als ‘klant’ van Papa John’s tot en met 13 maanden vanaf de laatste bestelling. Wanneer u binnen 13 maanden niet een nieuwe bestelling plaats, wordt u automatisch uitgeschreven van alle marketingberichten.

Enquêtes en onderzoeken.

Papa John’s kan u uitnodigen om mee te werken aan enquêtes en onderzoeken. Deze enquêtes en onderzoeken worden voornamelijk zo ingericht dat deze ingevuld kunnen worden zonder het geven van persoonlijke data. Wanneer u desondanks toch persoonlijke data invult in de enquêtes en onderzoeken, kan Papa John’s deze informatie gebruiken voor het verbeteren van haar producten en diensten.

Verbeteren van onze producten en diensten.

Papa John’s kan persoonlijke data anonimiseren die is verstrekt onder deze privacyverklaring om geanonimiseerde informatie te maken, welke wordt gebruikt voor het verbeteren van de producten en diensten. We kunnen persoonlijke en gepersonaliseerde informatie gebruiken om de ervaring die u heeft op onze interactieve diensten op maat te maken. In het geval van telefoongesprekken of chatsessies, kan Papa John’s deze gesprekken of sessies opnemen (na het informeren hierover zowel tijdens het gesprek als voor de opname gestart wordt) voor het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten. Wij kunnen uw IP adres of andere identiteitsinformatie gebruiken om problemen met onze server te verhelpen, om gebruikersaantallen te monitoren en/of om onze interactieve diensten te beheren evenals het identificeren en elimineren van fraude. Verder, waar u producten of diensten van Papa John’s heeft gekocht, kunnen we contact met u opnemen en vragen naar feedback voor de verbetering van de desbetreffende producten of diensten.

3.1.1. Recht van bezwaar maken.

U mag op elk gewenst moment bezwaar maken van de manier waarop Papa John’s gebruik maakt van persoonlijke data op grond van rechtmatig belang door u uit te schrijven via de link zoals genoemd in Sectie 5 hieronder. Verder heeft elke vorm van marketing communicatie de mogelijkheid tot uitschrijven. Wanneer u dit doet, stopt Papa John’s met het gebruiken van uw persoonlijke data voor alle hierboven genoemde doelstellingen en verwijderd uw gegevens van haar systeem behalve wanneer wij toestemming hebben deze persoonlijke data voor andere doelstellingen te gebruiken zoals die zijn besproken in deze privacyverklaring of Papa John’s het rechtmatig belang bepaald en aantoont om door te gaan met het verwerken van persoonlijke data.

3.2. Papa John’s mag uw data verwerken gebaseerd op instemming.

In bepaalde gevallen kan Papa John’s u vragen voor uw specifieke en in kennis gestelde instemming en elke informatie die u op deze manier voorziet, wordt alleen gebruikt voor doelstellingen waarvoor u speciaal toestemming heeft gegeven. Dit houdt normaal gesproken het ‘inschrijven’ en voorzien van informatie over uzelf in. Bijvoorbeeld, voor mensen die zich geregistreerd hebben op onze website maar nog geen producten of diensten gekocht hebben, vragen wij voor uw instemming voor het verwerken van uw informatie voordat wij marketing aanbiedingen versturen.

U kunt op elk gewenst moment de instemming die u heeft gegeven terugtrekken door u uit te schrijven via de link zoals genoemd in Sectie 5 hieronder. In het geval dat u zich terugtrekt, zal Papa John’s niet verder persoonlijke data verwerken die te maken heeft met deze instemming langer dan wettelijk vereist is om te doen. In het geval dat Papa John’s verplicht is om uw Persoonlijke Data langer te behouden voor juridische redenen, wordt uw persoonlijke data afgeschermd van verdere verwerking en alleen behouden zolang het volgens de wet verplicht is. Echter, de opzegging heeft geen effect op de verwerking van de persoonlijke data die in het verleden heeft plaatsgevonden, die Papa John’s in haar bezit heeft, tot het punt van uw opzegging. Verder, mocht u gebruik willen maken van de aanbiedingen van Papa John’s voorafgaande van uw instemming, is Papa John’s niet in staat u te voorzien van de desbetreffende diensten of toekomstige diensten.

4. COOKIES

Cookies worden gebruikt door Papa John’s voor het identificeren van u als vaste klant. Er is geen mogelijkheid om uw activiteit van de dienst of enige informatie over u op te sporen; Het wordt alleen gebruikt ter identificatie mocht u de website eerder gebruikt hebben, om u opnieuw welkom te heten en u uw vorige aankopen te laten zien of om gebruik te maken van onze internetdiensten.

5. NEEM CONTACT MET ONS OP & BEHEER UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Om uw persoonsgegevens te beheren, inclusief
• toegang aanvragen tot uw persoonsgegevens;
• verwijdering aanvragen van uw persoonsgegevens;
• Correctie aanvragen van uw persoonsgegevens;
• beperking of bewerking aanvragen van uw persoonsgegevens;
• uitschrijven van marketingcommunicaties; of
• instemming geven voor specifieke bewerking van uw persoonsgegevens

Stuur ons een mail naar dataprotection@papajohns.co.nl

Papa John’s zal binnen 30 dagen reageren op uw verzoek. Wij kunnen u contacteren of aanvullende informatie aanvragen om uw aanvraag beter te begrijpen of om uw identiteit te controleren.

U kunt met Papa John’s contact opnemen betreffende bezorgdheden omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met:

Papa John’s Pizza Nederland
dataprotection@papajohns.co.nl
Noorddammerlaan 29, 1185 XZ, Amstelveen, Nederland

Gebruiksvoorwaarden